2018 Texas State AITP IT Symposium

Points of Contact : 

Kevin Jetton, Faculty Advisor – kevin.jetton@txstate.edu, 210-275-2062

Athena Mills, AITP President – aom9@txstate.edu

Diego Morales, AITP Vice President – d_a204@txstate.edu

DSC_1016